Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Sốt trộn mỳ Chef BOYARDEE (Mỹ)