Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Hạt óc chó (Chile)