Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Kẹo socola Merci (Đức)