Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Nho khô Raisin (Mỹ)