Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Kẹo Eikodo (Viêt - Nhật)