Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Bia Trappistes Rochefort (Bỉ) | Beer Trappistes Rochefort

Nhà máy bia Rochefort (Brasserie de Rochefort) là một nhà máy bia của Bỉ sản xuất ba loại bia được chỉ định là bia Trappist (bia thầy tu). Nhà máy bia thuộc sự quản lý của Tu viện Rochefort, bắt nguồn từ thế kỷ 13. Các thầy tu bắt đầu được phép nấu bia tại Rochefort kể từ thế kỷ 16, chính hoạt động này đã mang lại thêm nhiều thu nhập cho tu viện.