Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Hạnh nhân rang Blue Diamond (Thái Lan)