Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Sô cô la Merci (Đức)