Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Sô cô la Snicker (Đức)