Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Kẹo FRESH (Indonesia)