Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Cacao Nesquik (Đức)