Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Kẹo hoa quả Kalfany (Đức)