Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Bia Anh | English beer

 Các dòng bia nhập khẩu đến từ Anh Quốc có truyền thống sản xuất bia lâu đời như bia Fuller được thành lập vào những năm 1845 qua gần 200 năm tồn tại với công thức lên men truyền thống với nguyên liệu tự nhiên đã tạo ra một dòng bia làm nên niềm kiêu hãnh của nước Anh nói chung và người dân London nói riêng.