Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Kẹo sô cô la Kitkat (Đức, Nhật)