Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Hạt rang Nut Walker (Thái Lan)