Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Khoai tây chiên LORENZ (Đức)