Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Nesquik (Đức)