Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Kitkat (Đức, Nhật)