DAB là đại sứ của phong cách nổi tiếng dòng bia của Dortmund (Đức). Bia được ủ và tuân thủ quy định của Luật Thanh Tịnh Bia Đức năm 1516. Chỉ sử dụng các thành phần tinh khiết và tự nhiên, hiện bia DAB vẫn được ủ ở Dortmund theo công thức ban đầu.

Hơn 150 năm qua, DAB đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng và quốc tế trên thế giới cũng như một biểu tượng toàn cầu của nền văn hóa bia Đức. Bia DAB đã được xuất đi hơn 40 quốc gia!

Nguyên liệu chính làm bia DAB là lúa mạch, mạch nha và men bia, Bia DAB có vị thơm ngon theo phong cách rất Đức. Ngon hơn khi uống lạnh. Độ cồn là 5%. Lon 500ml, thùng gồm 24 lon

Bia Dab (Đức) - lon 500ml
Bia Dab (Đức) - lon 500ml