1. Rượu Escudo Rojo 750ml (Chile)
2. Bánh Peperidge Farm Tahoe - White Chocolate Macadamia 206g (USA)
3. Kẹo Stock Merci tổng hợp (Đức)
4. Socola Guylian Trufflian 90g (Bỉ)
5. Socola Abtey rượu hộp gỗ 205g (Pháp)
6. Hộp quà cao cấp và túi xách 

Quý khách hàng có thể thêm, bớt, thay thế các loại sản phẩm theo ý muốn để có được hộp quà theo nhu cầu riêng.