Hop qua tet
Rượu vang
Bia leffe
Rượu vang

Bò khô (Lào)