Nước khoáng Perrier
Kem Haagen-Dazs
Bia leffe
Bia Budweiser Mỹ
Mỳ ý Pietro Coricelli

Trái Ô liu đen Maestro de Oliva (Tây Ban Nha)